Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Διαγώνισμα στα Λατινικά Β' λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης(κείμενα 1-5)

                             ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ονοματεπώνυμο:

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

Aeneas cum Anchisā, cum nato et cum sociis ad Italiam navigat. Sed venti pontum turbant et Aeneam in Africam portant. Ibi Dido regina novam patriam fundat.
------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oraculum incolis respondet : «regia hostia deo placet!» Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. Repente Perseus calceis pennatis advolat;
------------------------------------------------------------------------------------------------
Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campaniā se tenebat. Multos in illis locis agros possidebat.
                                                                                                            Μονάδες 40

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρα-
        κάτω ουσιαστικά:

sociis: την κλητική ενικού αριθμού.
regina: τη δοτική ενικού αριθμού.
oraculum: την ονομαστική πληθυντικού αριθμού.
deo: την κλητική ενικού αριθμού.
scopulum: τη γενική πληθυντικού αριθμού.
libri: την ονομαστική ενικού αριθμού.
locis: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού.
                                                                                                            Μονάδες 7

1.β. Να γράψετε τις παρακάτω συνεκφορές στις πτώσεις που ζητού-
        νται:

novam patriam: τη γενική ενικού και την αφαιρετική πληθυντικού
                               αριθμού.
poeta epicus: την αιτιατική και την αφαιρετική ενικού αριθμού.

vir clarus: τη δοτική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού αριθμού.
bello secundo: την ονομαστική και τη γενική πληθυντικού αριθμού.
                                                                                                            Μονάδες 4

1.γ. Να γράψετε τις πτώσεις που ζητούνται στις παρακάτω αντωνυμί-
        ες:

se: τη δοτική ενικού στο πρώτο πρόσωπο της αντωνυμίας και την αιτια-
      τική πληθυντικού στο δεύτερο πρόσωπο της αντωνυμίας.
eius: την αιτιατική ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος.
illis: τη γενική ενικού αριθμού στο αρσενικό γένος.
                                                                                                             Μονάδες 4

2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους πα-
        ρακάτω ρηματικούς τύπους:

navigat: το β΄ ενικό πρόσωπο της Οριστικής Παρατατικού.
portant: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής Ενεστώτα.
turbant: το α΄ ενικό πρόσωπο της Οριστικής Παρατατικού.
placet: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής Παρατατικού.
erat: το γ΄ ενικό πρόσωπο της Οριστικής Ενεστώτα.
possidebat: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής Ενεστώτα.
                                                                                                             Μονάδες 6

2.β. Να κλίνετε τον Ενεστώτα και τον Παρατατικό των παρακάτω ρη-
        μάτων: fundat, respondet, erat.
                                                                                                             Μονάδες 9

3.α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους παρακάτω εμπρόθετους προσδιορισμούς: cum Anchisā, in Africam, ad scopulum, de bello, in locis.
                                                                                                             Μονάδες 7

3.β. Να εντοπίσετε τα φαινόμενα αυτοπάθειας στα παραπάνω αποσπάσματα. 
                                                                                                             Μονάδες 6   

4. Να συντάξετε αναλυτικά τις παρακάτω φράσεις:
  α) Ibi Dido regina novam patriam fundat.

  β) Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat.
  γ) Ultimis annis vitae suae in Campaniā se tenebat. 
                                                                                                            Μονάδες 17                                                ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
                                                 Αναστάσιος Ντόκος
                                                        φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου