Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ(ΜΑΘΗΜΑ 6-10)


                               ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο:

Α. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα:

In eā civitate, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Lex enim est fundamentum libertatis, fons aequitatis. Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat.
------------------------------------------------------------------------------------------------  
Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit et cultro se ipsam interficit. Brutus ex vulnere dolore magno cultrum extrahit et delictum punire parat. Populum concitat et Tarquinio imperium adimit. Liber iam populus Romanus duo consules, Iunium Brutum et Tarquinium Collatinum, deligere constituit.
                                                                                                         Μονάδες 40


Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.α. Να κλίνετε τις παρακάτω συνεκφορές και στους δύο αριθμούς:
         eā civitate, magno dolore
                                                                                                         Μονάδες


1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα πα-
        ρακάτω ουσιαστικά:

leges: την αφαιρετική ενικού αριθμού.
viri: τη δοτική ενικού αριθμού.
fons: τη γενική πληθυντικού αριθμού.
femina: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού.
vulnere: την ονομαστική πληθυντικού αριθμού. 
consules: τη δοτική πληθυντικού αριθμού.
                                                                                                          Μονάδες 6

1.γ. Να γράψετε τις πτώσεις που ζητούνται στις παρακάτω αντωνυμί-
        ες:

quam: τη γενική ενικού και την αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο
             γένος.
illis: την αιτιατική και την αφαιρετική ενικού αριθμού στο ουδέτερο γέ-
         νος.
se: τη δοτική πληθυντικού αριθμού στο δεύτερο πρόσωπο της αντωνυ-
       μίας.
                                                                                                          Μονάδες 5


2.α.  est: Να κλίνετε την Οριστική Μέλλοντα και Παρακειμένου.
                                                                                                          Μονάδες 6


2.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους πα-
        ρακάτω ρηματικούς τύπους:

continent: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής Συντελ. Μέλλοντα.
servant: το β΄ ενικό πρόσωπο της Οριστικής Παρακειμένου.
stat: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής Υπερσυντελίκου.
aperit: το γ΄ ενικό πρόσωπο της Οριστικής Μέλλοντα.
extrahit: το β΄ ενικό πρόσωπο της Οριστικής Παρατατικού.
punire: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής Μέλλοντα.
parat: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής Ενεστώτα.
adimit: το α΄ ενικό πρόσωπο της Οριστικής Μέλλοντα.
constituit: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής Παρατατικού.
                                                                                                         Μονάδες 9


3.α. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις:
         in civitate, fundamentum, civitatis, sine mente, illis, cum lacrimis,
         ex vulnere.
                                                                                                         Μονάδες 10,53.β.  Να συντάξετε αναλυτικά τις παρακάτω φράσεις:

i) Brutus ex vulnere dolore magno cultrum extrahit et delictum punire parat.
ii) Liber iam populus Romanus duo consules, Iunium Brutum et Tarquinium Collatinum, deligere constituit.
                                                                                                       Μονάδες 19.5
                                                      ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
                                                       Αναστάσιος Ντόκος
                                                               φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου