Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Τεστ εισαγωγής στα αρχαία κατεύθυνσης Γ λυκείου

                        ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
                     ΤΕΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ(σ. 34-42,49-52,56-57,92-93,96-102)
                                                                                    Διάρκεια:90 λεπτά
  Ονοματεπώνυμο:

                                                       ΘΕΜΑΤΑ

1. Να εξηγήσετε με λίγα λόγια τη διαλεκτική και τη μαιευτική μέθοδο
    του  Σωκράτη. 
                                                                                                            Μονάδες 20

2. Γιατί δεν συμμετείχε ο Πλάτων στα κοινά της Αθήνας;
                                                                                                            Μονάδες 15

3. Ποιες τάξεις διακρίνει στην Πολιτεία ο Πλάτων και ποιο ρόλο ανα-
    θέτει σε καθεμία;
                                                                                                            Μονάδες 20

4. Γιατί ο φιλόσοφος θεωρείται από τον Πλάτωνα ο καταλληλότερος
     για τη διακυβέρνηση της πολιτείας;
                                                                                                            Μονάδες 20

5. α) Πώς ορίζει τη δικαιοσύνη ο Κέφαλος και ο Γλαύκων;
     β) Πώς ορίζει τη δικαιοσύνη ο Σωκράτης και ποια προβλήματα δη-
          μιουργεί ο ορισμός του;
                                                                                                            Μονάδες 25 

                                                Εύχομαι επιτυχία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου