Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Πλάτωνος Πρωταγόρας (Ενότητα 2 - Μετάφραση)

                                         Πλάτωνος Πρωταγόρας
           Ενότητα 2η  Η αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου
                                                 Μετάφραση


Ήταν λοιπόν κάποτε καιρός, που υπήρχαν θεοί, όμως δεν υπήρχαν θνητά όντα(ζώα). Όταν όμως και γι’ αυτά ήρθε ο χρόνος ο καθορισμένος από τη μοίρα για τη γέννησή τους, οι θεοί πλάθουν αυτά στο εσωτερικό της γης, αφού έκαναν μείγμα από χώμα και φωτιά και από όσα αναμειγνύονται με φωτιά και χώμα. Και όταν επρόκειτο να φέρουν αυτά στο φως, διέταξαν τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα να τα στολίσουν και να μοιράσουν στο καθένα δυνάμεις, όπως ταιριάζει. Ο Επιμηθέας όμως ζητά ως χάρη από  τον Προμηθέα να κάνει μόνος του τη μοιρασιά. «και όταν εγώ κάνω τη μοιρασιά», είπε, «εξέτασέ την»˙ κι έτσι αφού τον έπεισε, κάνει τη μοιρασιά. Μοιράζοντας λοιπόν, σε άλλα έδινε δύναμη χωρίς ταχύτητα, και τα πιο αδύνατα τα εφοδίαζε με ταχύτητα˙ άλλα τα όπλιζε, σε άλλα, επειδή έδινε οργανισμό χωρίς όπλα γι’ αυτά επινοούσε για τη σωτηρία τους κάποια άλλη δύναμη (ικανότητα). Όσα δηλαδή από αυτά τα περιέβαλε με μικρή διάσταση, τους μοίραζε φτερά για να φεύγουν ή υπόγεια κατοικία˙  και όσα τα έκανε μεγάλα ως προς το μέγεθος με αυτό το ίδιο τα διέσωζε αυτά˙ και τις άλλες δυνάμεις τις μοίραζε έτσι καθιστώντας τες ίσες. Και μηχανευόταν αυτά επειδή ελάμβανε προφυλάξεις μήπως κάποιο γένος εξαφανιστεί˙ και αφού χορήγησε σε ικανοποιητικό βαθμό σε αυτά τα μέσα αποφυγής αλληλοκαταστροφών, σοφιζόταν προσαρμοστικότητα για τις μεταβολές του καιρού από το Δία,   ντύνοντας τα και με πυκνά τριχώματα και με γερά δέρματα, ικανά να αντιμετωπίσουν το χειμώνα, αλλά κατάλληλα και για τις ζέστες και για να είναι για το καθένα αυτά τα ίδια (τα τριχώματα και τα δέρματα) στρώμα δικό τους και από τη φύση τους συνδεδεμένο όταν πηγαίνουν στις φωλιές˙ και δένοντας τα από κάτω άλλα με οπλές(νύχια) και άλλα με στερεά και χωρίς αίμα δέρματα. Ακόμη προμήθευε τροφές διαφορετικές για κάθε γένος, σε άλλα χορτάρι από τη γη, σε άλλα καρπούς δέντρων και σε άλλα ρίζες˙ σε μερικά όμως επέτρεψε να είναι τροφή τους το φάγωμα άλλων ζώων˙ και σ’ αυτά έδωσε μικρή γονιμότητα, ενώ σ’ αυτά που τρώγονταν από αυτά (τους έδωσε) μεγάλη γονιμότητα παρέχοντας σωτηρία στο γένος τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου