Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Λατινικά Γ΄Λυκείου-Κείμενο XV(15)Γραμματικές ασκήσεις

ΚΕΙΜΕΝΟ XV (15)

1. omnis vita, locis frigidissimis, res turpis: Να κλιθούν οι συνεκφορές και στους δύο αριθμούς.
2. studiis, lacte, pelles, mercatoribus: Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς.
3. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω τύπους:
 i. rei militaris: την αφαιρετική ενικού και τη γενική πληθυντικού αριθμού.
ii. caseο: τη γενική ενικού αριθμού.
iii. carne: τις πλάγιες πτώσεις του πληθυντικού αριθμού.
iv. fluminibus: την αιτιατική ενικού και πληθυντικού αριθμού.
v. magistratus: τη δοτική ενικού αριθμού.
vi. equis: την ίδια πτώση του άλλου αριθμού.
vii. pedibus: τη γενική πληθυντικού αριθμού.
viii. frigidissimis: την αφαιρετική ενικού στο συγκριτικό βαθμό του θηλυκού γένους.
4. frigidissimis, turpis, iners:  Να γράψετε τα παραθετικά των επιθέτων (ίδιο γένος, πτώση και αριθμό) και να σχηματίσετε τα παραθετικά των αντίστοιχων επιρρημάτων.
5. se, ea: Να κλιθούν οι αντωνυμίες στο γένος ή πρόσωπο που βρίσκονται και στις δύο φωνές.
6. consistit, nutriuntur, lavantur, desiliunt, sinunt:  Να γραφεί το ίδιο πρόσωπο όλων των χρόνων στην Οριστική και την Υποτακτική της φωνής που είναι ο κάθε ρηματικός τύπος.
7. creantur, gerit, habetur: Να γράψετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές στη φωνή που βρίσκεται ο κάθε ρηματικός τύπος.
8.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
 i. studet: το γ΄πληθυντικό πρόσωπο Οριστικής Μέλλοντα στην ίδια φωνή.
ii. nutriuntur: το β΄ενικό πρόσωπο Υποτακτικής Ενεστώτα και Παρατατικού στην ίδια φωνή.
iii. habent: τη γενική του γερουνδίου.
iv. creantur: το β΄πληθυντικό πρόσωπο Προστακτικής Ενεστώτα και στις δύο φωνές.
v. desiliunt: το α΄πληθυντικό πρόσωπο Υποτακτικής Υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή.
vi. sinunt: τη μετοχή Ενεστώτα στην ονομαστική ενικού του αρσενικού γένους.

9. arbitrantrur: Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους του ρήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου