Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Λατινικά Γ' Λυκείου- Γραμματικές ασκήσεις για το κείμενο XIV(14)

ΚΕΙΜΕΝΟ XIV (14)

1. species horrenda, ingentis magnitudinis, eandem speciem:  Να κλιθούν οι συνεκφορές και στους δύο αριθμούς.
2. bellum, exercitu, somno, hominem, effigiei, nomen: Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς.
3. quem, eum, eos, illi, eandem, ipsa: Να γράψετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη.
4. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω τύπους:
 i. qui: την αιτιατική ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος.
ii. species: την αφαιρετική ενικού αριθμού.
iii. nomen: την αιτιατική πληθυντικού αριθμού.
iv. ille: την ίδια πτώση στο ουδέτερο γένος.
vneminem: τη γενική ενικού αριθμού.
vi. res: την γενική πληθυντικού αριθμού.
5. sollicitum, ingentis, squalida, paucis: Να γράψετε τους υπόλοιπους βαθμούς των επιθέτων και στη συνέχεια να γράψετε τα παραθετικά των αντίστοιχων επιρρημάτων.
6. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους (στους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείμενο):
 i. fueratτο απαρέμφατο Μέλλοντα.
ii. confugit: το β΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρακειμένου στην ίδια φωνή.
iii. dederat: το β΄ενικό Οριστικής Ενεστώτα στην άλλη φωνή και τη δοτική του γερουνδίου.
iv. mortui: τη μετοχή Μέλλοντα στην ονομαστική ενικού του αρσενικού γένους.
vaspexit: το γ΄ ενικό Προστακτικής Μέλλοντα στην ίδια φωνή.
vi. cupivit: την αφαιρετική του σουπίνου.
vii. respondit: το απαρέμφατο Μέλλοντα στην άλλη φωνή.
viii. adfecit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα στην ίδια φωνή και το α’ πληθυντικό πρόσωπο Υποτακτικής Υπερσυντελίκου στην άλλη φωνή.
7. apparuit, existimavit, concussit, dedit: Να γραφεί το ίδιο πρόσωπο όλων των χρόνων στην Οριστική και την Υποτακτική της ίδιας φωνής.

8. aspexit, viderant: Να κλιθούν οι Προστακτικές Ενεστώτα και Μέλλοντα και στις δύο φωνές. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου