Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

Λατινικά (Προσδιορισμός του τόπου)

                                              ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΟ
  i) in + αφαιρετική
 ii) apud + αιτιατική (πλησίον)
iii) με τοπικά επιρρήματα (ibi, illic, hic…)
iv) ΑΠΛΗ ΓΕΝΙΚΗ. Αν το κύριο όνομα είναι α’ ή β’ κλίσης ενικού αριθμού.
 v) ΑΠΛΗ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ. Αν το κύριο όνομα είναι α’ ή β’ κλίσης πληθυντικού αριθμού
     ή άλλης κλίσης.
vi) domi

Παραδείγματα
i) in Italiā
ii) apud Alliam (21)
iii) illic appensum (21)
iv) Ephesi (28)
v) is Athenis (28)

ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΤΟΠΟ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)
  i) in + αιτιατική  (κατεύθυνση και άφιξη)
     ad + αιτιατική (κατεύθυνση και προσέγγιση)
 ii) ΑΠΛΗ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ (ονόματα πόλεων ή νησιών)
iii) domum
iv) με τοπικά επιρρήματα [eo(=προς τα εκεί), foras(=προς τα έξω)]

Παραδείγματα
i) in Africam (2)
   ad Italiam (2)
ii) Romam (28)
     Athenas (28)
iii) ut domum ad vesperum rediit (12)
iv) postquam vestigia foras versa vidit (18)
      eo duces producuntur (16)


ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΠΟ (ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ)
  i) ab, ex, de + αφαιρερική
 ii) ΑΠΛΗ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ (ονόματα πόλεων ή νησιών)
iii) domo
iv) τοπικά επιρρήματα [hinc(=από εδώ), inde(=από εκεί), unde(=απ’ όπου), illuc, huc,
      quo…)


Παραδείγματα
 i) ex Carthagine (25)

ii) Epheso rediens (28)

Επιμέλεια: Αναστάσιος Ντόκος
                        φιλόλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου