Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις πανελλαδικές


http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/2016_2_15_%CE%A6_251_25335_A5_%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%A6%CE%A5%CE%A3_%CE%91%CE%94%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%93%CE%95%CE%9B_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B_2016_1.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου