Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Τεστ στην εισαγωγή της Πολιτείας

 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
                                    ΤΕΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ(σ. 92-93,96-102)
                                                                          Διάρκεια:90 λεπτά
  Ονοματεπώνυμο:


                                                        ΘΕΜΑΤΑ

1. Ποιες τάξεις διακρίνει στην Πολιτεία ο Πλάτων και ποιο ρόλο αναθέτει στην κα-
    θεμία;
                                                                                                                    Μονάδες 20

2. Ποια στάδια περιλαμβάνει η αγωγή των φυλάκων;
                                                                                                                    Μονάδες 20

3. Ποια είναι τα μέρη της ψυχής και σε ποια σχέση βρίσκονται με τις τάξεις της
    πολιτείας;
                                                                                                                    Μονάδες 20

4. Γιατί ο φιλόσοφος θεωρείται από τον Πλάτωνα ο καταλληλότερος για τη διακυ-
    βέρνηση της πολιτείας;
                                                                                                                    Μονάδες 15 

5. Ποιες πολιτείες χαρακτηρίζει ο Πλάτων φαύλες; Ποια τα γνωρίσματα καθεμιάς;
                                                                                                                    Μονάδες 25                                                   Εύχομαι επιτυχία!
                                                  Αναστάσιος Ντόκος
                                                         φιλόλογος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου